Papillom (HPV) Nedir?

Papilloma (HPV) Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Deride ya da bezlerde büyüyen çeşitli urların ve bu uz­ların bir çoğu ile siğillerle birlikte görülen bir virüs öbeği­nin ortak adı. Çok sayıda papillomun kümelenerek bir salkım oluşturması oldukça sık rastlanan bir olgudur ve “papillom hastalığı” (ya da papillomatoz)diye adlandı­rılır; özel bir biçimi, daha çok ergenlik dönemindeki kızların beden ve dirseklerinde döküntülere neden olur.

Papillom (ya da papilloma) adı verilen bu dallanmış ve loplanmış urların, iyicil olmalarına karşın, bir organın işlevlerini engellemeleri durumunda, cerrahi girişimle çıkarılması gerekir. Cerrahi girişim gerektiren bu du­rumlara, sözgelimi gençlerin gırtlaklarında oluşan papillomların, hava yolunu tıkayacak kadar kalın salkımlar oluşturmaları örnek gösterilebilir. Çoğunlukla belirli in­san toplulukları içinde salgına benzer bir biçimde orta­ya çıktıkları için virüs kökenli oldukları düşünülen papillomların, burun boşluğunda ortaya çıkarak, parmağa benzeyen uzantılarla çevre dokulara yayılan türlerinin, sık sık yeniden belirdikleri için tekrar tekrar alınmaları gerekir. Burun boşluğu mukozasına yayılan içe dön­müş papillomlar da, kötücül (kanserli) urlar gibi davran­dıklarından, çevrelerindeki sağlıklı dokunun sık sık alın­ması gereklidir. Öbür papillomlar arasında, gebelik sı­rasında dölyatağı boynunda büyüyen, ama doğumdan sonra kendiliğinden gerileyen horozibiği papillomu, memelerin kanal sistemi içinde ortaya çıkan ve meme başından duru ya da kanlı bir akıntının gelmesine ne­den olan kanallar arası papillom, idrar kesesinde, me­mede ya da beyinde büyüyen ince uzun bir ur olan vil-lüslü papillom sayılabilir.

50′yi aşkın insan papillom virüsü bilinmektedir. Bun­lardan birkaçının, hızla büyüyen kanserlerle birlikte gö­rüldükleri ve bu kanserlerin gelişmesine katkıda bulunabilecekleri saptanmıştır. Özellikle “Tip 18″ diye ad­landırılan virüs, dölyatağı boynu kanserleriyle birlikte sık sık belirlenmiş olduğundan (sıklık sırasında onu Tip 16 ve Tip 31 virüsleri izler), Tip 18 virüsünün bulunma­sı, kadınlarda hızla gelişen dölyatağı boynu kanserinin erken teşhisine yardımcı olabilir.

Genital Siğil Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Cinsel Yolla Bulaştığı Düşünülen Hastalık: Genital Siğiller

Genital siğiller hem kadında hem de erkekte genital bölgede Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu sonucu gelişen karnabahar görünümünde, bazen tek bir bölgede, bazen birkaç bölgede, bazen topluiğne başı kadar ufak, bazen de5 cm çapına (ender durumlarda 15-20 cm. çaplı olabilir) erişebilen ağrısız kitlelerdir.

Ülkemizde de giderek artan sıklıkta görülen çoğunlukla cinsel yolla bulaşan bu enfeksiyonun hem erkekte hem de kadında, ancak özellikle kadında yaratması muhtemel sağlık sorunları nedeniyle her bireyin bu enfeksiyon hakkında bilgi sahibi olması ve kendisinde ya da eşinde bu enfeksiyondan şüphelendiğinde doktora başvurması gerekir…

HPV NEDIR?

HPV (Human Papilloma Virus) genital bölgede ve mukozalarda enfeksiyon yapan ve condyloma acuminatum (kondiloma aküminatum ya da kısaca kondilom) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir virüstür. Çoğu virüs hastalığında olduğu gibi HPV de bir kez vücuda girdiğinde hücreler içinde yerleşir ve zaman zaman alevlenmelere yolaçar. Bu yüzden HPV enfeksiyonu kesin tedavisi olmayan bir hastalık olarak kabul edilir.

HPV Genital Siğiller Nasıl Tedavi Edilir?

 

Genital Siğillerin tedavisinin tıpta iki türlü tedavi yolu vardır. Biri lazerle yakılara yada dondurularak. Fakat kesin sonuç elde edilemediği gibi 6-9 ay sonra sayıları dahada çoğalmaktadır.

 

Ancak alternatif tıptan faydalanarak Erkut Ceylan isimli Aydın’lı bir iş adamının kesin çözümü bulduğu söylenmektedir.

Kategoriler